Rådmannen i Gran: – Viktig å ikke se seg blind på at en del av en bygning får seks etasjer

Rådmann Lars Ole Saugnes mener planforslaget for Gran park viser en tett utbygging med kvalitet, som vil være med på å legge et godt grunnlag for utviklingen av Gran som regionsenter.