Mandag ble deler av torget stengt av. Det er firmaet Isbaneteknikk i samarbeid med lokale underleverandører som skal utføre arbeidet.

Nå skal hele torget graves opp. Deretter blir det lagt ned varmekabler, for å hindre permafrost. Over der skal det være isolasjon og kjøleanlegg, som dekkes av heller tilsvarende de som ligger der i dag.

Det blir lagt opp til mest mulig gjenbruk, slik at det visuelt ikke blir så store forandringer på torget.

Nå håper Øverlier at anlegget skal bli til glede for så mange som mulig. Det jobbes også med en ordning som gjør det mulig å låne utstyr.

– Nå venter vi bare på å få den formelle tillatelsen, så starter arbeidet for fullt, er Trond Øverliers kommentar til det som skjer.

Vil skape liv og aktivitet

Da daglig leder Jørn Prestkvern i Sparebankstiftelsen Gran delte ut den store pengegaven til styreleder i Gran handel og håndverk (GHH), Trond Øverlier, sa han:

– Vi er opptatt av stedsutvikling og støtter gjerne prosjekter som bidrar til å skape aktivitet for folk. Dette blir et spennende lavterskeltilbud for folk på Hadeland, som vi tror vil gi mange positive ringvirkninger.

Prosjektet har en total kostnadsramme på i overkant av tre millioner kroner.

I tillegg til å ha gått inn med 250. 000 kroner av egne midler, har GHH også mottatt støtte fra Regionrådet for Hadeland.

Målet med skøytebanen er å skape liv og aktivitet i sentrum. Planen er at anlegget kan være åpent fra midten eller slutten av november, til rundt påsketider, ifølge Øverlier.

Kommunal drift i uka

Det er kommunen som eier grunnen på torget. De har ikke lagt penger inn i prosjektet, men vil drifte banen på dagtid på ukedager.

Resten av driften er basert på frivillighet.

– Vi har en plan for drift som skal være mulig å gjennomføre. Forutsatt at vi får med oss noen sponsorer, sa Øverlier.