Det er Verdens Gang som skriver om de to gaupeungene som har kommet seg bort fra moren sin. Statens naturoppsyn (SNO) i Oppland har tatt hånd om de omlag seks måneder gamle gaupene.

De to ungene ble funnet da de lette etter mat i en avfallsdynge utenfor et bolighus i Gran, skriver VG.

Ole Knut Steinset i SNO sier til VG at de undersøker om paret er alene eller om de fortsatt har en mor. Søskenparet er i god form. Dukker ikke moren opp er det opp til Fylkesmannen i Oppland, eventuelt Miljødirektoratet, å avgjøre gaupeungenes framtid. SNO vurderer det slik at de to sannsynligvis ikke overlever uten hjelp.

For tre år siden hadde SNO i Oppland en lignende sak, i følge VG. Da måtte gaupeungene avlives. Dyreparker kan være et alternativ, men de tar ikke alltid inn dyr som er født ville.