Tunnelen blir stengt mellom klokka 9 og klokka 14 torsdag 14. desember og fredag 15. desember. Vann etter vasking av tunnelen skal samles opp og fraktes ut av tunnelen.

– Vegtunneler må vaskes med jevne mellomrom slik at sikten blir god nok for trafikantene, og for at utstyret i tunnelen ikke skal bli ødelagt, sier byggeleder Trond Røstadstuen i Statens vegvesen.

– Spillvann etter vasking blir samlet i et eget basseng som etter hvert må tømmes. Etter tømming blir også selve bassenget rengjort, opplyser Røstadstuen.

Mens Vegvesenets entreprenør utfører dette arbeidet torsdag og fredag, blir Granstunnelen stengt for annen trafikk. Omkjøring blir på fylkesveg 16, gamle riksveg 4.