Politisk vilje til å redde Grindvoll barnehage: – Helt hårreisende hvis vi bare skal se på den økonomiske siden av dette

Foreldre og ansatte som kjemper for Grindvoll barnehage har vunnet første runde.