Folk på Grua er fortsatt opptatt av trafikken tre uker etter tunnelstenging

Pål Johansen driver Hadeland Trafikkskole på Grua og mener Statens vegvesen kunne ha gjort mye mer og tidligere når det gjelder tungtransporten gjennom Grua.