På «Moelven-feltet» er det så trangt at HRA så mørkt på å sette ut enda flere returdunker. Nå har de snudd

Etter dialog mellom Gruakollen grendelag og HRA blir det nå plassert ut nye returdunker for glass og metall på «Moelven-feltet» på Grua.