Vegtrafikksentralen Øst melder at Gruatunnelen er stengt i begge ender. Årsaken er at det må fjernes istapper i tunnelen. Det er ikke oppgitt tidspunkt for når tunnelen åpnes igjen.