Rehabiliteringen av Harestua skole: Rådmannen foreslo utsettelse

Da fristen for tilbud på rehabilitering av Harestua skole gikk ut i juli, hadde kun én entreprenør meldt sin interesse. Tilbudet var ikke i tråd med anbudsgrunnlaget, og anbudsrunden ble derfor avlyst.