Uviss framdrift på Harestua skole: – Dette har tatt veldig lang tid, og selvfølgelig er vi utålmodige

Etter at anbudet på rehabilitering av Harestua skole ble lagt ut i mai, var det kun én entreprenør som meldte sin interesse. Da det viste seg at tilbudet ikke var i tråd med det utlyste anbudet, ble anbudsrunden avlyst. Nå har det gått over tre måneder, uten at det har kommet noen ny utlysning.