Politikerne ønsker bedre integrering av flyktninger, for at de skal ønske å bli på Hadeland

Formannskapet i Gran gikk torsdag inn for å bosette 24 flyktninger neste år pluss familiegjenforening, uten debatt. Ordskiftet dreide seg om integrering.