– Jeg er fylt av vemod og glede

Nå er det hundre prosent klart. Assisterende rådmann i Lunner, Bente Rudrud, har fått jobben som rådmann i Hurdal.