Pizzagutta tar over den tidligere matvarebutikken på Kalvsjø

Hipolito AS, som eies av Pizzagutta-gründer Bjørn Nilsson, står som nye eiere av den gamle Joker-butikken på Kalvsjø.