(Oppland Arbeiderblad)

– Jeg er glad for at regjeringen sa ja til dette, sier Oppland Venstres stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Gjøvik, som virkelig har stått på i kulissene bak forhandlingene om statsbudsjettet.

Han forteller det ligger inne som en del av forliket som reddet situasjonen at regjeringen forplikter seg til å lage en plan for hvilke tiltak som må på plass for å få timestog, med avgang hver time, på Gjøvikbanen.

– Over tid har jeg på spørsmål om dette fått litt ulike svar på hva som må til og hvor hen. Med en slik plan vil vi få en oversikt over tiltak, hva de koster og i hvilken rekkefølge de må gjennomføres, sier Kjenseth.

LES OGSÅ: Grønt lys for luftambulansebase ved Mjøsbrua

LES OGSÅ: Kjenseth: Jeg sitter igjen med en god følelse

I september 2017 kommer de første nye togsettene på Gjøvikbanen og året deretter skal det underskrives nytt anbud for drift i nye 8-10 år, etter at den første anbudsperioden utløper i 2018.

– Det haster med både en plan og med tiltak. Særlig nord for Jaren og til Gjøvik må det på plass tiltak for å få til timesavgang fra Gjøvik, sier Kjenseth.

Forliket om statsbudsjettet mellom Venstre, Krf og regjeringspartiene utløste 830 millioner kroner mer til drift, planlegging og investeringer til tog og jernbane.

– Det var viktig at dette kom på plass. Regjeringens forslag hadde for lite på tog, særlig til planlegging, sier Kjenseth, som håper noen av midlene i 2017 vil gå til tiltak på Gjøvikbanen.