Musikkrådet ønsker gode råd: – Vi står sterkere sammen

VIL HA TILBAKEMELDINGER: Terje Asprusten, leder i Gran og Lunner musikkråd.

VIL HA TILBAKEMELDINGER: Terje Asprusten, leder i Gran og Lunner musikkråd.

Gran og Lunner musikkråd ønsker tilbakemeldinger fra lag og foreninger. Det gjør rådet via brevs form eller direkte oppmøte.

DEL

– Vi i Gran og Lunner musikkråd ønsker å gjøre en henvendelse til alle lokale lag og foreninger med ønske om tilbakemelding om hva dere tenker er viktige saker vi bør jobbe med i dette rådet, heter det i brevet.

– Det er viktig for oss i rådet at de som driver lag og foreninger er med og har innflytelse over hvordan vi opplever sang- og musikklivet på Hadeland. I tillegg ønsker vi en kartlegging over øvingslokaler lag og foreninger disponerer. Vi mener at et samlet musikk- og kulturliv står sterkere enn lagene hver for seg, sier Terje Asprusten, leder i musikkrådet.

Han forteller at Guro Westhagen Sandmo og Liv Bente Kildal er sentrale i arbeidet med å kartlegge og å få tilbakemeldinger.

Når det gjelder øvingslokaler ønsker musikkrådet å kartlegge om det er gratis tilgang til øvingslokaler, om det finnes egnede øvingslokaler, om det er rimelig tilgang til framføringslokaler, gode samarbeidsmuligheter med kulturskolen, om det er felles utstyr i kommunene og om det er positiv holdning til eget musikk- og kulturliv.

– Det burde være selvsagt at kommunene, både politikere og administrasjon, har en positiv holdning til det lokale kulturlivet og legger til rette så godt de kan. Dette må også omsettes i konkret lokal politikk. Her bør rådet hjelpe kommunen til en god lokal kulturpolitikk, slik at innbyggerne får anledning til gode kulturopplevelser, både som utøvere og publikum. Sammen er vi sterke, heter det i brevet.

Det lokale musikkrådet er Norsk musikkråds, Musikkens studieforbund og regionleddenes lokale organisasjonsledd.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags