Ole Karsten (43) har tresket korn i 30 år: – Jeg har aldri vært ute på åkeren så seint

Bonde Ole Karsten Karlsen (43) sitter på skurtreskeren. Det er 6. november og bakken begynner å bli vinterhard. Byggåkeren er hvitrimet. Men kornet skal i hus – og direkte ut som vinterfôr til dyr.