Nå blir det et nytt bomsystem på skogsbilvegene i Lunner

Lunner almenning har innført nytt bomsystem på sine skogsbilveger. Nå er systemet likt det folk som kjører riksveg 4 passerer, det vil si automatisk registrering – og en bom uten fysisk bom.