Etter at ideen om å fylle gjødselvogner med vann ble lansert, har brannmannskapene fått uvurderlig hjelp av bønder til å slokke flere branner i sommer.

En av brannene var skogbrannen ved Snellingen. Etter at brannen var slukket, oppdaget en skogvokter en ny brann, denne gangen ved Korsvannet. Her trådde bøndene til på nytt, og slukket brannen effektivt.

Frivillig innsats

Med bakgrunn i disse erfaringene, har skog- og utmarksforvalter i Lunner almenning, Amund Wøien, laget en egen beredskapsplan for deres almenning. Denne har han sendt til de øvrige almenningene på Hadeland, slik at de som ønsker kan bruke den som et utgangspunkt for sine områder.

– Vi har sett hvor viktig bidragene våre har vært i forbindelse med de siste skogbrannene. Innsatsen er basert på frivillighet, og viljen til å hjelpe er stor. Absolutt alle bruksberettigede vi har spurt om å gå inn i beredskapsgruppa har svart ja, forteller Wøien.

Han forteller at målet med planen er å ha ei gruppe som kan bistå med slukking, avgrensing og støttefunksjon dersom det blir skogbrann i Lunner almenning.

– Arbeidet må systematiseres. Alle må ha sine definerte oppgaver slik at de vet hva de skal gjøre. På den måten blir vi effektive, og vi får utnyttet ressursene på best mulig måte.

 

Fysisk krevende

Det er mange forskjellige oppgaver som skal ivaretas i forbindelse med slukking av en skogbrann.

– Å bistå i selve slokkingen av en skogbrann er som å løpe halvmaraton og samtidig røyke 20 sigaretter. Det krever god fysisk helse. Dette er forhold vi tar hensyn til, men det er en rekke støttefunksjoner som også må ivaretas. Det kan være kommunikasjon, vakthold, logistikk og forpleining for å nevne noe. Derfor er det viktige oppgaver til alle, sier Wøien.

Planen består av ett slokkelag og ett støttelag som har hver sin leder, totalt står det 24 personer på lista.

– Alle som står på lista har tilhold på bygda. Lista er såpass utfyllende, at det går greit om noen er forhindret fra å rykke ut, forteller skog- og utmarksforvalteren.

Han presiserer at de alltid er underlagt Lunner – Gran brann og redning, men at de har klare retningslinjer for hvordan de skal opptre dersom de kommer først til et brannsted.

 

Krevende sommer

Amund Wøien innrømmer at slike tørkesommere vi har hatt i år er krevende for almenningen.

– Vi er redde for skogsområdene våre, det er viktig for oss å sikre verdiene våre. De bruksberettigede har selvfølgelig en egen interesse i å bidra på best mulig måte for å beskytte skogen og sørge for at almenningen går bra, sier han.

Beredskapsplanen for Lunner almenning gjelder i første rekke skog og utmark. Vi har også sett at bønder har stått for viktige bidrag i forbindelse med slukking av andre branner i sommer, ikke minst i forbindelse med brannen på gamle Lunby skole.