Foreløpig ingen Opera-støtte fra Lunner: – Økonomien tillater det ikke

Operafest Røykenvik har søkt Lunner kommune om økonomisk støtte til årets arrangement. Formannskapet behandlet saken torsdag. De avslo søknaden, som nå går videre til behandling i kommunestyret.