Barnehage-eier Hege etter rådmannens nei: – Jeg er opprørt og lei meg

Hege Utheim Øiom følte seg sikker på kommunen ville overta Grindvoll barnehage etter henne. Både hun og foreldre er dypt skuffet over rådmannens nei. – En saksutredning kan vanskelig basere seg på de samme premissene som foreldrene har, svarer rådmann Dag Flacké.