Her får de ferske politikerne høre om helse-ledere under stort arbeidspress: – Vi må gjøre endringer for å bli mer effektive

Antall brukere i hjemmetjenesten har økt kraftig på fire år. Stor utskifting av ledere. 60-70 ansatte per leder. Flerårig prosjekt for å sikre større stillinger. Midt oppe i alt står lederne under stort arbeidspress.