Se søkerlisten: Disse vil bli økonomisjef i Lunner kommune

Lunner kommune skal ansette økonomisjef, men sliter også her med søkertilfanget. Stillingen er lyst ut i to omganger.