Ansatte har varslet om kritikkverdige forhold innen helse: – Vi har forståelse for varslingen og har satt inn tiltak

Lunner kommune har mottatt varsel om kritikkverdige forhold i hjemmetjenesten.