Trafikksikkerheten ved Lunner barneskole blir stadig bedre – nå er enda mer gangveg på plass

Gangvegsystemet inn mot Lunner barneskole blir stadig bedre. Nå er gangvegen mellom Heimlykrysset og Melbykrysset så godt som ferdig. Gangvegen fra Melbykrysset langs skogkanten videre mot skolen har også fått en gedigen ansiktsløftning.