Slik gikk det da elevene omsatte realfag til praktisk arbeid: – Jeg elsker det, sier Jo Randar (14)

AKKURAT: - Det var på millimeteren, fastslår Pål Nygaard hos Nygaard Bygg AS når han måler diagonalen på søppelstativet. Gidowen Hadtom (til venstre) og Jo Randar Holmøy er fornøyd med resultatet.

AKKURAT: - Det var på millimeteren, fastslår Pål Nygaard hos Nygaard Bygg AS når han måler diagonalen på søppelstativet. Gidowen Hadtom (til venstre) og Jo Randar Holmøy er fornøyd med resultatet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Jo da, du får faktisk brukt for gode gamle Pytagoras. For eksempel når du skal lage et søppelkassestativ. Det vet elevene på Lunner ungdomsskole alt om.

DEL

65 elever i 8. trinn ved Lunner ungdomsskole har i løpet av skoleåret jobbet med et prosjekt i matte og naturfag. Bakgrunnen var en bestilling fra Nygaard Bygg AS på søppelkassestativer som kan stå utenfor Garveriet på Roa.

Elevene har selv tegnet forslag, regnet ut kostnadene og beregnet hvor mye materialer de trengte for å gjennomføre arbeidet. Onsdag var dagen kommet for å sette planene ut i live. Da var skolegården fylt opp av elever med hammer, drill og tommestokk.

– Det er nok en del ting elevene lærer på skolen som de ikke ser nytten av der og da. Nå ser de i praksis hvorfor det er viktig å kunne noe om utregning av vinkler og areal, sier undervisningsinspektør Lasse Juliussen.

Han forteller at skolen er med i et prosjekt som heter Lektor 2 (se faktaboks). Formålet er å bruke realfagene i praktiske sammenhenger.

– Her har elevene fått et reelt problem de skal løse. Dette er ingen tullejobb, men en konkret bestilling fra en oppdragsgiver. Så er det opp til elevene å oppfylle kravene som er satt, sier Juliussen.

Han mener at variert undervisning er viktig for god læring, og ser at ulike elever blomstrer når de holde på med ulike ting.

GODT I GANG: Oskar Stende (fra venstre), Lasse Hennie og Emil Olsen Rustad er i gang med søppelstativet sitt. Undervisningsinspektør Lasse Juliussen følger med på arbeidet.

GODT I GANG: Oskar Stende (fra venstre), Lasse Hennie og Emil Olsen Rustad er i gang med søppelstativet sitt. Undervisningsinspektør Lasse Juliussen følger med på arbeidet. Foto:

LEKTOR 2

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet, og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitet i Oslo.

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

For å nå disse målene, tilbyr Lektor2 kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet til å samarbeide om et læreplanrettet undervisningsopplegg i realfag.

Kilde: lektor2.no

Ønsker mer praktisk arbeid

En av de aller ivrigste på skoleplassen denne dagen var Jo Randar Holmøy. Svaret kommer kontant når Hadeland spør hvordan han synes det er å jobbe med et slikt byggeprosjekt.

– Jeg elsker det! Jeg liker å holde på med praktiske ting. Jeg liker å jobbe, og å fikse ting, sier 8.-klassingen som forteller at dagen før var det radiatorvifta på morens bil som ble reparert.

– Han du allerede tenkt noe på hva du vil gjøre etter skolen?

– Jeg ser for meg en ingeniørutdanning innen bilfaget. Jeg liker å holde på med andre ting også, men jeg tenker at det er mange flere ting man kan jobbe med innen bil.

– Er det nok praktiske oppgaver i dagens skole?

– Nei, det burde vært mer praktisk arbeid, fastslår Jo Randar og får støtte av Pål Nygaard hos Nygaard Bygg AS. De har vært involvert i elevprosjektet siden starten.

KONSENTRERT: Jo Randar Holmøy liker alt av praktiske oppgaver, og var blant de aller ivrigste under byggeprosjektet på Lunner ungdomsskole.

KONSENTRERT: Jo Randar Holmøy liker alt av praktiske oppgaver, og var blant de aller ivrigste under byggeprosjektet på Lunner ungdomsskole. Foto:

Bygge noe som blir stående

– Jeg husker selv da jeg gikk på ungdomsskolen og lærte om Pytagoras. Da tenkte jeg: Hva skal jeg med dette? Men du får faktisk brukt for det. Som snekkere bruker vi Pytagoras hver eneste dag, sier Nygaard.

Han innrømmer at han, som mange andre, også stilte seg spørsmål om hva han skulle med diktanalyse.

– Som voksen har jeg imidlertid innsett at det hadde vært litt trist å tro at «Den stygge andungen» bare handlet om en stygg andunge, sier han med et smil.

Erfaringen hans er at det ikke er altfor mange unge som drømmer om å bli snekker. Derfor synes han det er fint at flere kan få prøve seg i praksis, og med skikkelig verktøy. Nygaard Bygg stilte med to mann i tillegg til Nygaard selv for å hjelpe og veilede elevene under byggedagen.

NESTEN FERDIG: Jo Randar Holmøy (fra venstre), Nora Wyszynski Elnæs, Markus Aaserud Sørbråten og Gidowen Hadtom er godt i gang med byggeprosjektet sitt.

NESTEN FERDIG: Jo Randar Holmøy (fra venstre), Nora Wyszynski Elnæs, Markus Aaserud Sørbråten og Gidowen Hadtom er godt i gang med byggeprosjektet sitt. Foto:

– Det morsomste med å være snekker synes jeg er å bygge noe som står i lang tid. Jobber du som dataingeniør, så er det du lager gammeldags i det du lanserer det. Som snekker kan det du lager bli stående lenge, sier Nygaard.

Han tror det blir morsomt for elevene å besøke Garveriet om kanskje ti-femten år og se at søppelkassestativene de laget fortsatt er i bruk.

Nygaard måtte selvsagt ta en rask inspeksjon av hvordan det gikk med stativet til Jo Randar og gruppen hans. Med vante bevegelser tok han fram målestokken og sjekket om diagonalen mellom hjørnene var lik – som den bør være.

– På millimeteren! fastslår Nygaard mens Jo Randar bryter ut i et gledesutbrudd.

– Ikke verst av en 14-åringen helt uten snekkererfaring, gliser Jo Randar fornøyd.

PYTAGORAS

  • Den greske matematikeren Pytagoras levde i det sjette århundret før Kristus. Han grunnla en slags filosofisk og religiøs skole.
  • Pytagoras' setning brukes hyppig i løsningen av geometriske problemer knyttet til rettvinklete trekanter.
  • Pytagoras' setning lyder: a²+b²=c²
  • Eller uttrykt mer utførlig: I en rettvinklet trekant er summen av arealene til kvadratene på katetene lik arealet til kvadratet på hypotenusen.

Kilde: matematikk.org

FORNØYD: Kristian Skau Caffrey (til venstre) og Fredrik Reitan synes det var fint å jobbe med den praktiske oppgaven, selv om de gikk litt i manko på materialer.

FORNØYD: Kristian Skau Caffrey (til venstre) og Fredrik Reitan synes det var fint å jobbe med den praktiske oppgaven, selv om de gikk litt i manko på materialer. Foto:

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags