Folk flest vil nok ikke merke så mye til det, men er du i området og lurer på hva som skjer i lufta over Bustevollen og Lushaugen mandag 14. mai, er det store mengder betong og materialer som skal fraktes inn ved hjelp av helikopter.

Ca. 50 helikopterturer blir det ventelig denne dagen. Materialene skal brukes til byggearbeidene ved Nye Lushaughytta, som etter planen skal stå ferdig i desember.