Lygnalia er fem år: – En av de første på tomtevisning i 2014 bar kona på ryggen

Aksel Grinaker ler når han forteller om den aller første tomtevisningen i Lygnalia i 2014. Det var manko på langstøvler og en mann på visning bar kona på ryggen for å se på tomter. Nå er det solgt 183. De første kjøperne var Grethe og Halvor Eikeland fra Kolbotn.