GRAN: – Jeg berømmer innsatsen til dyreeierne slik situasjonen er nå og at de har tatt tak i problematikken, sier Astri Ham, avdelingssjef for Mattilsynet, avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres.

Hun sier at Mattilsynet ikke har all verdens «verktøy» slik situasjonen er mens ulv fortsatt er i området i Gran.

LES OGSÅ: Ulven(e) fortsatt ikke felt

Fleksible løsninger

– Det må til kreative tiltak og etter hvert en plan B. Hvis situasjonen fortsetter så må det for eksempel ses på avlastningsområder å ha sauen. Det er strenge regler for å flytte sau, for eksempel over kommunegrenser, men under en krise så finner vi løsninger. Vi må uansett være fleksible, sier avdelingssjef Astri Ham.

Mye sau er ikke sluppet på utmarksbeite og det skaper også komplikasjoner for saueeierne.

– Vi må uansett se etter at dyrevelferdsloven blir ivaretatt, sier Astri Ham.

LES OGSÅ: Nå er det lagt ut flere kilometer med line for å finne ulv

Pålegg

Hun tilføyer at tiltak som settes i gang nå må få tid til å virke litt, for eksempel i forhold til om ulven felles eller flytter på seg.

Mattilsynet kan i praksis gi pålegg om sanking av sau på utmarksbeite. Det skjedde i Rendalen i 2016, da ulver drepte et større antall sauer.