Gran kommune tilbyr Trox Auranor tomt i Mohagen - og Lunner Almenning henger seg på

Næringsrådgiver Gunnar Haslerud i Gran har tomta klar for Trox Auranor på næringsfeltet Mohagen Sør. Men Lunner ser gjerne at bedriften etablerer seg der.