Ledigheten på Hadeland går fortsatt ned

LEDIGHETEN GÅR NED: Færre arbeidsledige på Hadeland.

LEDIGHETEN GÅR NED: Færre arbeidsledige på Hadeland. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeidsledigheten går fortsatt ned på Hadeland og i Oppland. Ledigheten er nå på 1,7 prosent for helt ledige arbeidssøkere i fylket.

DEL

Arbeidsledigheten i Oppland fortsetter å gå ned og er nå 1,7 prosent for helt ledige arbeidssøkere, en nedgang på 7 prosent fra april i fjor. Arbeidsledigheten blant unge i Oppland synker fortsatt, viser tall fra NAV Oppland.

1.629 opplendinger er registrert som helt ledige arbeidssøkere i april, det vil si 960 menn og 669 kvinner. Dette er 127 færre enn på samme tid i fjor, en nedgang på 7 prosent.

Ledigheten sank også blant dem som er delvis arbeidsledige og det er færre arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak gjennom NAV enn året før.

Tall for Hadeland

– Vi merker at vi har et godt arbeidsmarked i Oppland også ved at det i 1. kvartal 2018 var 560 færre nye arbeidssøkere som registrerte seg hos NAV sammenlignet med tilsvarende periode i 2017, en reduksjon på 24 prosent, sier avdelingsdirektør Jan Tore Stø i NAV Oppland.

I Jevnaker er det nå 70 personer som er helt arbeidsledige, en nedgang på sju personer mot samme måned i fjor, i Lunner er det 93 helt arbeidsledige, fire personer flere enn på samme tid i fjor, mens tallet for Gran er 149, åtte færre ledige enn i april i fjor.

Færre unge

Ungdomsledigheten sank med hele 12 prosent fra i fjor. Siden april i fjor har det blitt 71 færre helt ledige unge under 30 år i Oppland. 514 helt ledige unge opplendinger er nå registrert hos NAV.

– Nedgangen gjelder både for unge menn og unge kvinner. Unge opp til 30 år er en prioritert gruppe i NAVs oppfølging og vi har satt i gang flere tiltak for ungdom som ser ut til å ha effekt, påpeker Jan Tore Stø.

Størst nedgang i antall helt ledige i Oppland var det innen bygg- og anleggsbransjen og reiseliv og transport med henholdsvis 41 og 29 færre ledige enn året før.

I april er det lyst ut 949 nye stillinger i NAVs stillingsdatabase under Oppland. Det er flest ledige nye stillinger innen pleie og omsorg, med 263 utlyste stillinger, og innen bygg og anlegg med 108 utlyste stillinger.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags