Ingen lokale er domfelt i Nav–skandalen

Av

Blant de 48 personene som feilaktig er domfelt i det som nå omtales som Nav-skandalen, var ingen dømt i våre lokale tingretter.