Naboklager på kjempefjøs tas ikke til følge

Fylkesmannen i Innlandet tar ikke naboklagene på den planlagte driftsbygningen på Nordre Hvinden til følge. Gran kommunes vedtak om rammetillatelse er dermed stadfestet.