Småbrukarlaget trekker seg fra forhandlingene med staten

Av

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har trukket seg fra forhandlingene med staten om nedskalering av melkeproduksjonen.

DEL

– Det tilbudet som vi fikk fra staten gir ikke grunnlag for å være med å sluttføre forhandlingene, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Det er synd at Småbrukarlaget ikke er med videre. Nedskalering av melkeproduksjon er en tøff sak for bonden, da er det best om vi står samlet, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til Nationen.

Jordbruket leverte sine posisjoner for nedskalering for melkeproduksjonen 23. september, og staten kom med sine svar 14. oktober. Småbrukarlaget mener at svaret ikke innfrir og understreker at det er viktig å opprettholde et jordbruk over hele landet, og at nedskaleringen av melkeproduksjonen må fordeles jevnt.

– Når viktige elementer i kravet fra jordbruket ikke ble innfridd, hadde vi ikke noe annet valg enn å avslutte forhandlingene, sier Hoff.

Nedskaleringen av melkeproduksjonen skjer etter at Verdens handelsorganisasjon (WTO) gikk inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte av landbruksvarer.

På bakgrunn av dette har Tine bestemt at osteeksporten skal avsluttes på samme tidspunkt. I stedet skal Jarlsbergost beregnet for det utenlandske markedet produseres i utlandet.

Eksportstøtten har bidratt til å holde norsk melkeproduksjon oppe. Eksporten har vært på nær 12.000 tonn ost i året, og stått for opp mot 8 prosent av den totale norske melkeproduksjonen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags