Seks hadelendinger med i kampen om å bli ny landbrukssjef

Totalt 15 personer har søkt jobben som Gudbrand Johannessens etterfølger.