Vil åpne 900 dekar næringsområde

900 dekar i rødt: Området strekker seg fra de etablerte næringsområdene langs Musemyrvegen i øst til kommunegrensa mot Ringerike i vest, og avgrenses i sør av motorsportbanen og i nord av Knipetjernsvegen.

900 dekar i rødt: Området strekker seg fra de etablerte næringsområdene langs Musemyrvegen i øst til kommunegrensa mot Ringerike i vest, og avgrenses i sør av motorsportbanen og i nord av Knipetjernsvegen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Jevnaker kommune vil legge til rette for et 900 dekar stort næringsområde på Bergermoen.

DEL

Jevnaker kommuneJevnaker: Detaljreguleringen for området legges nå fram til første gangs behandling i formannskap og kommunestyre. Formannskapet behandler saken tirsdag 7. mars. Innstillingen fra rådmannen er at planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

– Formålet med planen er å legge til rette for byggearealer for industri og lager, samtidig som en sikrer kjente natur-, kultur- og friluftsverdier. Planforslaget legger til rette for en helhetlig, og samtidig fleksibel utvikling av området, der teknisk infrastruktur, friluftsliv og næringsbebyggelse planlegges i sammenheng. Dagens lysløypetrasé justeres og sikres i planen. Videre åpnes det for mindre tiltak i grøntområdene for å tilrettelegge for utendørs aktiviteter, heter det i saksframlegget som nå skal behandles politisk.

Planforslaget er i hovedsak utarbeidet av COWI AS på vegne av forslagsstiller, som er Jevnaker kommune i samarbeid med entreprenør Aasmund Pettersn & Sønn og grunneier Trygve Tveter. Planområdet strekker seg fra de etablerte næringsområdene langs Musemyrveien i øst til kommunegrensa mot Ringerike i vest, og avgrenses i sør av motorsportbanen og i nord av Knipetjernsvegen.

– Næringsutvikling er et satsingsområde i kommuneplanen, og kommunen har et mål om å legge til rette for næringsarealer i Jevnaker og i regionen for øvrig. Ett av grepene for å oppnå disse målene vil være å utvikle næringsområdene på Bergermoen. Bergermoen næringspark åpner opp for tilrettelegging av betydelig nye næringsområder i Jevnaker, konkluderes det med i sakspapirene.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags