Operafest Røykenvik søkte om 150.000 kroner fra Gran kommune, ligger an til å få 50.000

Operafest Røykenvik søkte Gran kommune om 150.000 kroner i støtte. Rådmannen innstilte på 100.000. Flertallet i formannskapet sa ja til 50.000.