Operafesten har søkt om kommunal støtte: – Investerer Gran kommune en krone, så klarer vi å legge igjen 20 kroner lokalt. Bedre butikk får du ikke

Operafest Røykenvik har søkt Gran kommune om 150.000 kroner i støtte til årets festival. Rådmannen ber politikerne bidra med 100.000 kroner til kulturbasert næringsutvikling.