Alle parter anker dommen mot den overgrepsdømte fosterfaren

Det blir en ny runde i lagmannsretten i overgrepssaken mot fosterfaren fra Hadeland. Alle anker nemlig dommen fra Gjøvik tingrett.