Påstand om åtte års fengsel for fosterfaren: – Hensynsløse overgrep

– Voldtekt, ansvarsfraskrivelse og hensynsløshet. Det er tre sentrale elementer i denne saken.