Drapssiktet hadelending livstruende skadet

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Mannen som i januar skjøt og drepte sin egen kone, er kritisk skadet. Han er varetektsfengslet i Gjøvik fengsel. Onsdag kveld ble han funnet i fengselet med livstruende skader.

– Mannen ble funnet skadet på et kjøkken i fengselet, og fraktet umiddelbart til Gjøvik sykehus, opplyser Hans Grøndahl, leder i Gjøvik fengsel.

Fengselet har satt i gang en intern prosess for å klarlegge hendelsesforløpet.

– Dette er selvfølgelig noe vi må undersøke nærmere. Det ser ut til at han har fått tak i en kniv ved å bryte opp en låst skuff på kjøkkenet, og at han har påført seg selv skadene, opplyser Grøndahl.

Mannen var skadet i brystet, og skadene ser ut til å være påført med kniv.

Fløyet til Ullevål

Siktede ble operert da han ankom Gjøvik sykehus, og ble senere fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Torsdag ettermiddag var han ikke ved bevissthet.

– Ifølge sykehuset skal tilstanden være stabil, sier Grøndahl.

Avstanden mellom Gjøvik fengsel og Gjøvik sykehus er bare minutter med bil. Grøndahl mener siktede ble funnet rimelig raskt etter at skadene var påført, og ble kjørt tilsvarende raskt til sykehus.

– Han var ved bevissthet så lenge han var i fengselet, opplyser Grøndahl.

– Hvordan kan dette skje i et fengsel?

– Det skal ikke skje. Nå må vi få fram alle fakta om hvordan det har skjedd, årsaken – og få en klar konklusjon slik at vi kan ta læring av dette internt slik at vi kan forebygge gjentagelse av slike handlinger senere, sier Grøndahl.

Åpne dører

Gjøvik fengsel har 24 innsatte og rundt 20 ansatte. Det er et fengsel med høy sikkerhet. De innsatte låses inn på celle på kveld og natt. Det er kameraovervåkning i fengselet.

– Vi praktiserer i veldig stor grad «åpen dør» på dagtid. Omgang mellom innsatte bidrar til å forebygge isolasjonsskader. Det er også god kontakt mellom innsatte og ansatte. Sammen med skole og arbeidsdrift opplever vi å ha gode tiltak for å få innsatte på nye og andre tankebaner, sier Grøndahl.

Politiadvokat Trine Hanssen henviser til lokalt politi for kommentar i saken. Lensmann Frank Magne Sletten ønsker ikke å kommentere hendelsen ut over at politiet plikter å bringe folk til helsehjelp dersom forholdene tilsier at det er nødvendig.

Forsvareren: Veldig ille

Mannens forsvarer, Harald Stabell, er kjent med at hans klient er innlagt på sykehus. Han vet ikke hva som er årsaken til selvmordsforsøket.

Stabell ønsker ikke å rette kritikk mot fengselet og rutinene der før han har bedre innsikt i hva som har skjedd.

– Dette er veldig ille, og slikt skal i utgangspunktet ikke kunne skje. Men jeg vet ikke hvor eller hvordan dette har skjedd. Fengselet skal påse at slikt ikke skjer, men jeg tør ikke å si noe om ansvarsforholdet før jeg vet mer. Jeg kommer selvfølgelig til å følge opp hvordan dette kunne skje, og få undersøkt det på alle tenkelige måter. Jeg har jevnlig kontakt med politiet, og jeg informerer den i hans familie som jeg har kontakt med, sier Stabell.

– Det er bare å håpe at det går bra med ham, sier han.

Dette er saken

På kvelden lørdag 9. januar 2016 døde en kvinne i begynnelsen av 40-årene etter å ha blitt truffet i hjertet av et skudd i en privatbolig i Gran. Våpenet som ble brukt var ei storviltrifle.

Nødetatene rykket ut på melding om vådeskudd med dødelig utgang. Ektemannen tidlig i 50-årene ble siktet for uaktsomt drap samme natt.

Etter fire uker endret politiet siktelsen mot avdødes mann fra uaktsomt til forsettlig drap. Han har erkjent uaktsomt drap, men ikke forsettlig.

Mannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet 9. januar i fjor. 20. september ble mannen tiltalt for forsettlig drap. Minstestraffen for det er åtte års fengsel.

Det var hovedforhandling i Gjøvik tingrett fra 24. til 28. oktober 2016. Dom ble avsagt 11. november; tolv års fengsel for forsettlig drap.

Domfelte anket saken til Eidsivating lagmannsrett, som avsa dom 4. april 2017: 13 års fengsel.

Mannen anket straffutmålingen til Høyesterett, som nå har avvist saken.

Oppdatert 2. juni 2017

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags