(Ringerikes Blad)

NB! Vi beklager problemer med video-visningen på stående mobil. Bruk mobilen horisontalt for å se.

Viken eller Innlandet?

Tema er regionreformen, og hvorvidt Jevnaker i framtiden skal høre til Viken eller Innlandet.

Nå ønsker Jevnaker kommune å høre hva innbyggerne tenker om dette spørsmålet.

Oppland og Hedmark fylkeskommune skal gå sammen i region Innlandet med Hamar som sentrum, mens Buskerud, Akershus og Østfold går sammen i Viken.

Ledelsen sier Viken

Nylig presenterte ordfører Lars Magnussen (Ap) og rådmann May-Britt Nordli i Jevnaker kommune en utredning som viste klare fordeler på flere områder ved å gå inn i Vikenregionen sammen med Ringerike.

Det er blant annet basert på at Jevnaker er i et felles bo- og arbeidsmarked med Ringerike og tilhørigheten til Ringerike sykehus.

Samtidig er det mange innbyggere på Jevnaker som føler en større tilhørighet til Hadeland og Innlandet.

Under folkemøtet blir det anledning til å stille spørsmål til ordføreren og diskutere utredningen.

Jevnaker kommune vil behandle regionreformen i et møte torsdag 25. januar.

Det er Jevnaker kommune som står bak sendingen, som også kan ses direkte på kommunens nettsider.

BAKGRUNN: