Kvinnene inntok talerstolen i kommunestyret i Lunner

Mari Svenbalrud (SV) og Kristin Myrås (Sp) ønsker flere kvinner på talerstolen i Lunner kommunestyre, derfor har de etablert et kvinnenettverk.