Se stor oversikt over råd, nemnder og utvalg : Disse skal styre Lunner kommune de neste fire årene

Kommunestyret i Lunner har gjennomført sitt første møte etter valget. I hovedsak ble møtet brukt til konstituering.