Endelig strek er satt: Oppland og Hedmark blir slått sammen i 2020

AP-REPRESENTANT: Tore Hagebakken ønsket en reversering av de nye regionene, men kunne i går slå fast at Oppland og Hedmark er blant de fylkene som blir slått sammen. FOTO: TERJE NILSEN

AP-REPRESENTANT: Tore Hagebakken ønsket en reversering av de nye regionene, men kunne i går slå fast at Oppland og Hedmark er blant de fylkene som blir slått sammen. FOTO: TERJE NILSEN

Artikkelen er over 2 år gammel

OSLO: Stortingsflertallet avviste torsdag et forslag om ikke å slå sammen Oppland og Hedmark.

DEL

(Oppland Arbeiderblad) De to lokale Ap-representantene Rigmor Aasrud og Tore Hagebakken sto bak et representantforslag om å gjøre om vedtaket om å slå sammen de to fylkeskommunene i Innlandet. Ivar Odnes og Marit Knutsdatter Strand sto bak et generelt Sp-forslag om å stoppe sammenslåingen av totalt elleve fylker, inkludert Oppland og Hedmark.

Men KrF og Venstre sto sammen med de to regjeringspartiene, og sikret flertall mot til sammen sju forslag om samme sak. Dermed er endelig strek satt for debatten, og klart for sammenslåing fra 1. januar 2020.

Ikke motstander

I innlegget sitt forklarte Hagebakken at forslaget ble fremmet fordi fylkestingene i begge fylker har motsatt seg en slik sammenslåing.

– Oppland Arbeiderparti har også enstemmig vedtak om det samme, særlig begrunnet i mangel på nye oppgaver, og at vi har gått til valg på at vi ville gjøre om Stortingets tvangsvedtak fra i år om vi kom i regjering.

Hagebakken understreket at han ikke er motstander av større regioner, forutsatt at utgangspunktet er større ansvar og flere oppgaver – oppgaver som han mener løses best av et politisk valgt regionalt nivå:

– Regjeringen og støttepartiene derimot, gjør tingene i feil rekkefølge, om det i det hele tatt kommer flere oppgaver av betydning – og i tillegg gjennomfører de ny inndeling med tvang. God prosess? Nei! Men vi konstaterer at det blir tvangssammenslåing. Vi visste vår omkamp hadde dårlige odds, men vi tok den likevel, med et lite håp om at Kristelig Folkeparti ville fri seg fra tvangsbruken.

Tore Hagebakken viste til at et ekspertutvalg skal komme med forslag til nye oppgaver for de nye fylkeskommunene. Han poengterte at da må regjeringspartiene legge bort all tidligere motstand mot det regionale nivået, og vise at de har tro på og tillit til de nye fylkestingene.

Opplandene?

Han tok også for seg hjemfylket Oppland:

– De to fylkeskommunene i Innlandet har – tross misnøyen med regjeringens tvangsbruk og manglende oppgavebeskrivelse – forholdt seg til regjeringens fastsatte prosess, og fra fylkestinget i Oppland ble det også tverrpolitisk varslet raushet videre i prosessen. Likevel er det mye som er krevende, ikke minst funksjonsfordeling – og jeg kaller det bevisst det, da det i vår tid vil være både unødvendig og feil å samle all administrasjon på ett sted. Navn er en annen utfordring. Mange av oss synes historiske Opplandene klinger godt. En skal også komme til enighet om styringsform, påpekte Ap-representanten.

Oppland og Hedmark Hedmark og Oppland fylkeskommune er ikke i mål med forhandlingene om sammenslåingen mellom de to fylkeskommunene. Derfor ønsker forhandlingsutvalget et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for å drøfte mandatets punkt knyttet til lokalisering. Hagebakken opplyste at det er avtalt møte for de to fylkeskommunene hos statsråd Jan Tore Sanner 14. desember.

– Dette møtet blir naturlig nok svært viktig for arbeidet og samarbeidet framover, framholdt han.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags