Nå forsvinner disse fylkesgrensene

Idet 2019 blir til 2020 er Oppland fylke historie.