Verner 4500 dekar skog på Hadeland

AVRILLEN: Grøntskravert område til høyre på kartet er nå vernet.

AVRILLEN: Grøntskravert område til høyre på kartet er nå vernet. Foto:

Regjeringen vedtok fredag vern av 18 skogområder i åtte fylker. Ifølge regjeringen er vernevedtaket fredag er enda et skritt mot målet om vern av ti prosent av skogarealet.

DEL

Avrillen i Gran ett av 18 skogsområder som fredag ble vedtatt vernet

– Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre), i en pressemelding.

Fredagens vernevedtak omfatter cirka 59 kvadratkilometer nytt verneareal med cirka 37 kvadratkilometer produktiv skog.

Avrillen på Gran østås er ett av områdene som er omfattet av vernevedtaket. Området er på om lag 4500 dekar.

LES OGSÅ:

– Satsingen på skogvern er mer enn doblet siden 2013. De siste seks årene er det bevilget nær 2,4 milliarder kroner til skogvern, heter det i pressemeldingen.

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er om lag 525 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene. I det nye vernevedtaket inngår 13 områder i arbeidet med privateid skog, mens fem områder eies av Statskog SF.

LES OGSÅ:

I forbindelse med Naturmangfoldsmeldingen vedtok Stortinget i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. I 2019 er bevilgningen til vern videreført med 444 millioner kroner.

Disse områdene er nå vernet

1. Trestikle naturreservat i Drammen kommune, Buskerud

2. Veia naturreservat i Nedre Eiker kommune, Buskerud

3. Oslien naturreservat i Nore og Uvdal kommune, Buskerud

4. Århanemyra naturreservat i Nittedal kommune, Akershus

5. Slitu naturreservat i Eidsberg kommune, Østfold

6. Sakseåsen naturreservat i Marker kommune, Østfold

7. Rudslandet naturreservat i Trøgstad kommune, Østfold

8. Skjeftkjølen naturreservat (utvidelse) i Trysil kommune, Hedmark

9. Tronkberget naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune, Hedmark

10. Sætersjøberget naturreservat i Våler kommune, Hedmark

11. Turrtind naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland

12. Avrillen naturreservat i Gran kommune, Oppland

13. Vesleåa naturreservat i Gran kommune, Oppland

14. Urvatnet-Litjbumyran naturreservat (utvidelse) i Meldal kommune, Trøndelag

15. Urdvatn og Kallingshei naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Aust-Agder

16. Øygardsmarka og Brattfossheia (utvidelse) i Birkenes kommune, Aust-Agder

17. Eldåa naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune, Hedmark

18. Ursvatnet naturreservat i Brønnøy kommune, Nordland

Statskog SF er grunneier i områdene Skjeftkjølen, Tronkberget, Sætersjøberget, Urvatnet-Litjbumyran og Eldåa. Øvrige områder inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.

Kilde: www.regjeringen.no

LES OGSÅ:

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags