Se de lokale tallene: Mange hadelendinger passerer en av Norges mest innbringende fotobokser

Flere bilførere langs riksveg 4 pådrar seg bøter når de passerer fotobokser ved Grua-Harestua, Varingskollen/Hakadal og Åneby. Men ett sted på riksveg 4 er det «gratis» å passere fotoboks for tida.