Vegvesenet trenger stein til ny riksveg 4 – vil ta ut 200.000 kubikkmeter ved kommunegrensa

Statens vegvesen trenger stein når de skal bygge ny riksveg 4 fra Roa til grensa mot Gran. Derfor vil de etablere en massetak på Lunner-sida av kommunegrensa, ved Helgeland.