Nicolai får bred støtte fra andre grunneiere: Vil ha ny av- og påkjøring på riksveg 4 for å unngå tungtransport i boligområder

Nicolai Stenersen er grunneier og eier av Pukk1 langs riksvegstrekningen som skal utvides opp mot Lygna. Han spiller på ny inn muligheten for av- og påkjøring til riksveg 4 i høringsuttalelsen han har sendt Statens vegvesen. Han får også underskriftsstøtte fra 54 oppsittere/grunneiere.