Utsetter behandling av riksveg 4 over Lygna med flere måneder

Statens vegvesen og Gran kommune er blitt enige om å utsette behandlingen av ny trasé for riksveg 4 over Lygna til over sommeren.